2013-12-12; Stawka podatku od domków letniskowych...

Autor: icm ród³o: icm

« Powrót

Nie ma jednej stawki podatku do nieruchomości dla domków letniskowych. Aby pobrać niższą daninę, właściwą dla budynków mieszkalnych, należy traktować je jako "centrum życiowe" - uznał WSA...

Podatnik złożył odwołanie od decyzji burmistrza określającej wysokość podatku od nieruchomości. Chciał, aby jego dom letniskowy podlegał daninie według niższej stawki właściwej dla budynków mieszkalnych. Argumentował, że zgodnie z przepisami o polskiej klasyfikacji obiektów budowlanych budynki letniskowe powinny być traktowane tak, jak mieszkalne. Nie przekonało to samorządowego kolegium odwoławczego, które argumentowało, że skoro mężczyzna nie realizuje swoich potrzeb mieszkaniowych w budynku letniskowym, to nie może opodatkować go według niższej stawki.

Sprawa trafiła do WSA, który zgodził się z przedstawicielami fiskusa. Argumentował, że budynek mieszkalny to obiekt budowlany, który służy stałemu zamieszkiwaniu, a letniskowy nie nabierze takich cech dzięki temu, że mężczyzna przebywa w nim okresowo. Dla stosowania niższej stawki konieczne jest traktowanie go jako centrum życiowego. Sąd przypomniał także, że Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych nie ma zastosowania przy dokonywaniu klasyfikacji budynków na potrzeby określenia wysokości podatku od nieruchomości.


Wyrok nie jest prawomocny.
Wyrok WSA w Poznaniu z 22 listopada 2013 r. (sygn. akt III SA/Po 253/13).

« Powrót

Dane teleadresowe

ul. Kraszewskiego 28; 87-100 Toruñ
tel./fax: (+48) 56-654.04.44, 56-654.09.99
infolinia gsm: (+48) 600 803.802 poczta@intercentrum.com.pl

spon pomorza i kujaw