2013-11-26; Odszkodowanie za wady domu…

Autor: icm ród³o: icm

« Powrót

Od kiedy należy liczyć termin przedawnienia roszczenia o zapłatę odszkodowania…?

Odszkodowania za wady domu można domagać się nawet po kilkunastu latach od zakończenia budowy. Tak orzekł w swej uchwale Sąd Najwyższy. Stwierdził, że liczy się moment powstania szkody, a nie zakończenia robót budowlanych.

Czy w świetle normy prawnej zawartej w art. 120 § 1 k.c. termin przedawnienia roszczenia o zapłatę odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania (art. 471 k.c.) rozpoczyna swój bieg od dnia wykonania zobowiązania czy też od dnia zaistnienia szkody albo od dnia dowiedzenia się wierzyciela o szkodzie?

Sprawa dotyczyła właściciela domu, którego, budowa zakończyła się 1989 r., a w 1990 r. kierownik budowy wpisał do dziennika budowy, że budynek został wykonany zgodnie ze wszystkimi warunkami technicznymi.

Po 16 latach od zakończenia budowy właściciel zauważył, że dach zaczął przeciekać. Powiadomił o tym właściciela drugiej połowy domu i kierownika budowy. Dopiero w marcu 2012 r. złożył w tej sprawie pozew do Sądu Rejonowego. Zażądał od kierownika budowy 30tys.zł. odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy.

Sąd oddalił powództwo, bo uznał, że sprawa się przedawniła. Stwierdził, że mężczyzna mógł domagać się odszkodowania za przeciekający dach tylko przez dziesięć lat - do sierpnia 2000 r.

Właściciel domu wniósł apelację od tego wyroku, ale Sąd Okręgowy miał wątpliwości, od kiedy należy liczyć termin przedawnienia: czy od dnia wykonania umowy, czy dopiero od dnia powstania szkody. Z tego powodu sąd postanowił zadać Sądowi Najwyższemu pytanie w tej sprawie.

W uchwale Sąd Najwyższy orzekł, że termin przedawnienia roszczenia o zapłatę odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy zaczyna biec dopiero od dnia wystąpienia szkody.


Uchwała SN III CZP 72/13 z 22 listopada 2013

« Powrót

Dane teleadresowe

ul. Kraszewskiego 28; 87-100 Toruñ
tel./fax: (+48) 56-654.04.44, 56-654.09.99
infolinia gsm: (+48) 600 803.802 poczta@intercentrum.com.pl

ekspert nieruchomosci pfrn