2013-11-25; "podwójne" altany na działkach...

Autor: icm ród³o: icm

« Powrót

Czy można budować "podwójne" a stanowiące jeden budynek altany na dwóch działkach...?

Skarżąca posiadała dwie działki. Na jednej z działek była postawiona altan, która miała 25 metrów i powierzchnia jej była zgodna z przepisami. Później jednak, na skutek rozbudowy, powierzchnia altany zwiększyła się do 51 metrów kwadratowych. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego nakazał właścicielce rozebrać altanę, ponieważ rozbudowała ją bez pozwolenia.

Inspektor uznał, że altana to nie dwa odrębne budynki o powierzchni 25 metrów każdy, ale jeden - o powierzchni ponad 51 metrów kw. Tymczasem zgodnie z Prawem budowlanym nie trzeba zgłaszać ani uzyskiwać pozwolenia na budowę tylko wtedy, gdy altana ma mieć nie więcej niż 25 metrów kw.

W skardze do WSA właścicielka przekonywała, że altany zostały wybudowane na dwóch działkach i przed rozpoczęciem budowy otrzymała zgodę zarządu ogródków działkowych. Twierdziła, że obie altany mają osobne wejścia, a tylko dlatego nie zostały one przedzielone ścianami, że tym czasie inspektor zakazał rozbudowy.

W styczniu ub.r. gdański WSA oddalił jej skargę i stwierdził, że budynek został wybudowany na jednym fundamencie, ma jedno wejście i jeden dach. Nie jest altaną, bo jego metraż przekracza dopuszczalna powierzchnię.

Kobieta zaskarżyła ten wyrok do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zaproponowała, że skoro obie altany są zbyt duże, to rozbierze jedną z nich, żeby druga miała przepisowe 25 metrów kw.

We dniu 19 listopada br. NSA oddalił jej skargę. Sędzia wyjaśniła, że nie są to dwie altany, bo nie są przedzielone ścianami, a wszystkie pomieszczenia w budynku są ze sobą połączone. Według NSA zgodne z prawem będzie teraz tylko rozebranie całego budynku.


Sygn. II OSK 1374/12


« Powrót

Dane teleadresowe

ul. Kraszewskiego 28; 87-100 Toruñ
tel./fax: (+48) 56-654.04.44, 56-654.09.99
infolinia gsm: (+48) 600 803.802 poczta@intercentrum.com.pl

cepi