2013-11-14; planowana nowelizacja dotycząca CE...

Autor: icm ród³o: icm

« Powrót

Zgodnie z propozycją w projekcie nowelizacji domy budowane samodzielnie nie będą musiały mieć świadectwa energetycznego...

Projekt przewiduje, że kupujący będzie mógł w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy sprzedaży, a najemca od umowy najmu zwrócić się do sprzedającego (wynajmującego) o dostarczenie certyfikatu energetycznego a właściciel będzie miał dwa miesiące na jego przekazanie. Jeżeli tego nie zrobi, nabywca lub najemca będzie mógł sporządzić go na własny koszt i zażądać zwrotu pieniędzy. Nie będzie więc sankcji z tego tytułu. Oznacza to, że jeśli kupujący będzie chciał zakupić lokal bez świadectwa, to akt notarialny będzie ważny. Podobnie będzie z umową w wypadku najmu.

Pierwotnie planowano wprowadzenie obowiązkowego posiadania świadectwa energetycznego na rynku wtórnym. Przy takich założeniach brak świadectwa powodowałby nieważność umowy.

W projekcie przewidziano również, że nie wszystkie nowe budynki będą musiały posiadać CE. Planuje się zwolnienie tych budowanych na własny użytek systemem gospodarczym. Pozostałe nowe budynki będą musiały posiadać CE jednak i tutaj planowane są zmiany. Świadectwo będzie potrzebne dopiero w momencie sprzedaży domu lub lokalu. Ministerstwo Transportu planuje również prowadzenie rejestru świadectw, ponieważ dzisiaj nie wiadomo, ile jest tego typu certyfikatów w obrocie, trudno też weryfikować ich jakość.

Projekt ustawy poszerza również krąg osób uprawnionych do sporządzania certyfikatów.

Nowa ustawa ma zastąpić przepisy prawa budowlanego, które dzisiaj regulują powyższe kwestie.


« Powrót

Dane teleadresowe

ul. Kraszewskiego 28; 87-100 Toruñ
tel./fax: (+48) 56-654.04.44, 56-654.09.99
infolinia gsm: (+48) 600 803.802 poczta@intercentrum.com.pl

cepi