2013-09-21; Podatek PIT od darowizny udziału w nieruchomości za dożywocie...

Autor: icm ród³o: icm

« Powrót

Małżonek, który dziedziczy po drugim udział we wspólnym domu i oddaje go potem za dożywotnią opiekę, nie powinien płacić dochodowego...

Podatniczka w 2009 r. przejęła po zmarłym małżonku udział w domu, który nabyli prawie dwadzieścia lat wcześniej podczas trwania małżeńskiej wspólnoty majątkowej. Po trzech latach przekazała go dzieciom w zamian za dożywotnią opiekę oraz zapewnienie pogrzebu. Kobieta zapytała izbę skarbową, czy w związku z tym uzyska przychód i będzie musiała zapłacić PIT. Podkreśliła, że w zawartej umowie o dożywocie nie podano ceny nieruchomości, a tylko świadczenia, które otrzyma w zamian. Ich wartość jest losowa i zależy od wielu czynników. Dlatego, zdaniem wdowy, nie da się wyliczyć jej przychodu.

Izba skarbowa nie zgodziła się ze stanowiskiem podatniczki. Stwierdzili, że umowa dożywocia jest odpłatna, a przychód z tytułu zapewnionych przez dzieci świadczeń można obliczyć. Kobieta powinna więc zapłacić podatek dochodowy od tej części domu, którą nabyła po zmarłym, gdyż nie minęło pięć lat od chwili uzyskania spadku, a tylko sprzedaż nieruchomości po tym okresie byłaby z PIT zwolniona.

WSA w Gdańsku uchylił interpretację fiskusa. Wyjaśnił, że ze względu na istotę wspólności majątkowej małżeńskiej nie było możliwe wyodrębnienie udziału każdego małżonka podczas pierwotnego nabycia domu. Skoro tak, to należy uznać, że kobieta nie mogła nabyć części nieruchomości po raz drugi (w spadku). Ponieważ od wspólnego z mężem kupna domu do zawarcia umowy dożywocia minęło ponad pięć lat, to wdowa nie musi płacić PIT.

Wyrok WSA w Gdańsku z 10 września 2013 r. (sygn. akt I SA/Gd 760/13).

« Powrót

Dane teleadresowe

ul. Kraszewskiego 28; 87-100 Toruñ
tel./fax: (+48) 56-654.04.44, 56-654.09.99
infolinia gsm: (+48) 600 803.802 poczta@intercentrum.com.pl

ekspert nieruchomosci pfrn