2013-09-10; Podatek dochodowy od rekompensaty...

Autor: icm ród³o: icm

« Powrót

Posiadacz gospodarstwa rolnego, na którego gruncie posadowiono urządzenia, nie musi płacić podatku dochodowego od otrzymanej z tego tytułu rekompensaty...

Na jednej ze swoich działek osoba prowadząca gospodarstwo rolne ustanowiła odpłatnie i na czas nieokreślony służebność przesyłu na rzecz spółki. W zamian dostała jednorazową rekompensatę za powstałe w związku z tym szkody. Sieć dystrybucyjna spowodowała bowiem zmniejszenie wartości nieruchomości.

Spór dotyczył tego, jak podatkowo zakwalifikować otrzymaną rekompensatę. Zdaniem skarżącej jest ono zwolnione z podatku dochodowego. Zgodnie z nim wolne od daniny są odszkodowania wypłacone na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego z tytułu ustanowienia służebności gruntowej – w wyniku budowania tam przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów jej rafinacji oraz urządzeń infrastruktury technicznej. W ocenie podatniczki służebność przesyłu powinna być traktowana identycznie jak służebność gruntowa.

Minister finansów uznał, że służebność przesyłu to nie to samo co gruntowa i nie korzysta ze zwolnienia z PIT. WSA w Olsztynie zgodził się ze skarżącą. Przyznał, że wynagrodzenie należne posiadaczowi gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego z tytułu ustanowienia na nich służebności przesyłu jest zwolnione z PIT (orzekł tak NSA w wyroku z 25 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 2131/11). Sąd nie zgodził się, że po zmianie ustawy o PIT, od 2 sierpnia 2008 r. zwolnienie dotyczy wyłącznie służebności gruntowej dla realizacji inwestycji liniowych. Nie ma też znaczenia, jak wynagrodzenie dla podatniczki zostało nazwane. W praktyce stanowi bowiem odszkodowanie, czyli rekompensatę za ograniczenie prawa własności gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Podatniczka nie musi więc płacić od niego PIT.


Wyrok WSA w Olsztynie z 4 września 2013 r. (sygn. akt I SA/Ol 554/13).

« Powrót

Dane teleadresowe

ul. Kraszewskiego 28; 87-100 Toruñ
tel./fax: (+48) 56-654.04.44, 56-654.09.99
infolinia gsm: (+48) 600 803.802 poczta@intercentrum.com.pl

swiadectwa energetyczne