2013-08-23; Gdański sąd potwierdza dotychczasową praktykę...

Autor: icm ród³o: icm

« Powrót

Małżonek w wyniku podziału majątku wspólnego nabywa udział w nieruchomości, który wcześniej mu nie przypadał. Jeśli go sprzedaje przed upływem 5 lat, musi zapłacić podatek dochodowy...

Kobieta razem z mężem kupiła w 1999 r. działkę do majątku wspólnego. W 2005 r. małżonkowie zawarli w formie aktu notarialnego umowę o rozdzielności majątkowej. W wyniku tej umowy działka trafiła w całości do kobiety. Ta w 2007 r. ją sprzedała i zapłaciła podatek. Uznała jednak, że podatek był nienależny, ponieważ od nabycia działki minęło więcej niż 5 lat, a zgodnie z przepisami ustawy po takim czasie można pozbyć się nieruchomości bez podatku. US odmówiły jednak stwierdzenia nadpłaty. Zdaniem US kobieta część nieruchomości nabyła dopiero w 2005 r. Skoro sprzedała całą działkę, to od tej części miała obowiązek zapłacić podatek dochodowy, bo w tym wypadku nie upłynął jeszcze 5-letni okres.

WSA w Gdańsku zgodził się z organami podatkowymi. Stwierdził, że w omawianej sprawie istotny jest moment podpisania umowy o rozdzielności małżeńskiej i podziału majątku. W jego efekcie skarżąca nabyła bowiem część nieruchomości. Nastąpiło to w 2005 r., co oznacza, że sprzedaż w 2007 r. całej działki rodziła obowiązek podatkowy. Sąd uznał zatem, że podatniczka miała obowiązek opodatkować przychód ze sprzedaży połowy nieruchomości nabytej w drodze podziału majątku wspólnego stawką 10%.

Wyrok WSA w Gdańsku z 24 lipca 2013 r., sygn. akt I SA/Gd 659/13.


« Powrót

Dane teleadresowe

ul. Kraszewskiego 28; 87-100 Toruñ
tel./fax: (+48) 56-654.04.44, 56-654.09.99
infolinia gsm: (+48) 600 803.802 poczta@intercentrum.com.pl

karta praw klienta