2013-08-03; Nie trzeba mieć pozwolenia na budowę aby skorzystać z ulgi...

Autor: icm ród³o: icm

« Powrót

Tzw. „cele mieszkaniowe” uprawniające do zwolnień podatkowych mogą być zrealizowane nawet z pominięciem wymogów prawa budowlanego…

Podatnik w 2005 r. sprzedał dwie działki przed upływem pięciu pełnych lat od ich nabycia. Następnie, aby uniknąć zapłaty podatku, złożył w US oświadczenie zgodnie z obowiązującym wtedy prawem, że uzyskany przychód przeznaczy w ciągu dwóch lat na cele mieszkaniowe. Następnie wydał pieniądze na budowę i rozbudowę lokali mieszkalnych na kupionym od brata w 2005 r. gruncie. Urząd skarbowy uznał, że nie pozwoli mu to skorzystać ze zwolnienia, gdyż nie posiadał pozwolenia na budowę/rozbudowę budynków.

Organ podatkowy przypomniał, że był to obowiązek podatnika zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Podatnik odwołał się do izby skarbowej. Podkreślał, że pozwolenie na budowę posiadał jego brat, od którego kupił działkę. Zarówno jednak organ odwoławczy, jak i Wojewódzki Sąd Administracyjny nie zgodziły się z jego argumentami. Stanęły na stanowisku, że aby nie płacić daniny, mężczyzna powinien był uzyskać od brata posiadane przez niego pozwolenie na budowę.

To podejście skrytykował jednak Naczelny Sąd Administracyjny, który uchylił wyrok WSA. Sędzia przypomniał, że art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy o PIT nie nakazuje podatnikowi uzyskania pozwolenia na budowę/rozbudowę budynków (nie ma takiego obowiązku także w dzisiejszym przepisie). Mężczyzna mógł być ewentualnie ukarany na podstawie przepisów prawa budowlanego, ale warunki do skorzystania z preferencji podatkowej spełnił..

Wyrok jest prawomocny.
Wyrok NSA z 24 lipca 2013 r. (sygn. akt II FSK 2336/11).

« Powrót

Dane teleadresowe

ul. Kraszewskiego 28; 87-100 Toruñ
tel./fax: (+48) 56-654.04.44, 56-654.09.99
infolinia gsm: (+48) 600 803.802 poczta@intercentrum.com.pl

swiadectwa energetyczne