2013-07-29; Prawo do zachowku zgodne z konstytucją...

Autor: icm ród³o: icm

« Powrót

Po wniesieniu przez spadkobiercę sprawy, któremu krewna zapisała cały majątek, a wnuk kobiety zażądał od niego wypłacenia zachowku do sądu okręgowego, ten skierował o zbadanie sprawy przez Trybunał konstytucyjny, ponieważ wg. spadkobiercy, zachowek się nie należy...

TK w uzasadnieniu wyroku tłumaczył, że normy ustawy zasadniczej wymagają, by wszelkie regulacje prawne przyjmowały jako podstawę wartość solidarności rodzinnej. Prawo do zachowku, jak wyjaśniał, daje swoistą gwarancję spadkobiercom otrzymanie części spadku w razie naruszającej solidarność rodzinną arbitralności spadkodawcy.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że normy ustawy zasadniczej wymagają, by wszelkie regulacje prawne przyjmowały jako podstawę wartość solidarności rodzinnej.

Uprawnienie do zachowku powstaje wówczas, gdy spadkodawca sporządził testament i powołał do dziedziczenia osoby spoza kręgu najbliższych krewnych, tak że najbliżsi krewni nie dochodzą do dziedziczenia w ogóle lub jeżeli udział spadkowy członka najbliższej rodziny nie pokrywa należnego mu zachowku.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że prawo do zachowku stanowi uzasadnione konstytucyjnie ograniczenia praw podmiotowych. Nie oznacza to jednak, że przyjęty przez prawodawcę krąg uprawnionych do zachowku oraz wysokość roszczenia o zachowek Trybunał uznał za optymalny i jedyny możliwy w świetle regulacji konstytucyjnej. Prawodawcy przysługuje w tym zakresie szeroka swoboda regulacyjna.

Wyrok jest ostateczny
Sygnatura: P 56/11 z dnia 25.07.2013


« Powrót

Dane teleadresowe

ul. Kraszewskiego 28; 87-100 Toruñ
tel./fax: (+48) 56-654.04.44, 56-654.09.99
infolinia gsm: (+48) 600 803.802 poczta@intercentrum.com.pl

doradca rynku nieruchomosci