2013-07-16; Kolejne zgłoszenie mniej...

Autor: icm ród³o: icm

« Powrót

Nabycie służebności mieszkania w akcie notarialnym darowizny nie podlega zgłoszeniu do urzędu skarbowego...

W 2007r. matka podarowała aktem notarialnym dziecku nieruchomość. W tym samym akcie córka ustanowiła na rzecz rodziców nieodpłatną osobistą służebność mieszkania, dzięki której mogą do końca życia korzystać z mieszkania. Zostało to potwierdzone wpisem w księdze wieczystej. Notariusz nie pobrał opłat – ani od darowizny, ani od ustanowienia prawa służebności (zgodnie z art. 4a ust. 1 oraz art. 4 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn), ponieważ była to transakcja pomiędzy najbliższą rodziną.

Rodzice nie zgłosili nabycia służebności mieszkania do US, ponieważ uznali, że podobnie jak w przypadku darowizny wystarczy, że jest to zapisane w akcie notarialnym. US wydał jednak decyzję, w której określił wysokość należnej „daniny”. Jego zdaniem aby uniknąć zapłaty podatku, rodzice powinni zawrzeć z córką odrębną notarialną umowę ustanowienia służebności. W innym przypadku powinni zgłosić jej nabycie w obowiązującym wtedy terminie jednego miesiąca (dziś sześć miesięcy) do US. Skoro tego nie uczynili podatek wg. urzędu skarbowego należy zapłacić.

Sprawa trafiła do WSA w Gliwicach, który przyznał rację rodzicom. Zgodził się, że zgodnie z art. 4a ust. 4 pkt 2 ustawy każde nabycie praw lub rzeczy przez najbliższą rodzinę na podstawie aktu notarialnego nie musi być dodatkowo zgłaszane do urzędu skarbowego, aby uniknąć podatku Dotyczy to także darmowej służebności. Potwierdził to NSA, oddalając skargę kasacyjną izby skarbowej.

Wyrok NSA z dnia 9 lipca 2013 r., sygn. akt II FSK 2315/11.


« Powrót

Dane teleadresowe

ul. Kraszewskiego 28; 87-100 Toruñ
tel./fax: (+48) 56-654.04.44, 56-654.09.99
infolinia gsm: (+48) 600 803.802 poczta@intercentrum.com.pl

cepi