2013-06-29; Kolejne zamieszanie z podatkiem dochodowym...

Autor: icm ród³o: icm

« Powrót

Spłata kredytu mieszkaniowego nie może być potrącana przy obliczaniu dochodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości…

Podatnicy podpisali w 2005 r. umowę z deweloperem na wybudowanie mieszkania w budynku wielorodzinnym. Koszt budowy określono na 242.000zł. Małżeństwo wpłaciło deweloperowi 70.000zł. Na brakującą kwotę zaciągnęło kredyt w banku. Akt notarialny został podpisany w 2008r. Ze względu na to, że w mieszkaniu zostały ujawnione wady, małżeństwo postanowiło sprzedać lokal. Nabywca zapłacił 377.000zł (z tej kwoty 324 tys. zł zostało przeznaczone na całkowitą spłatę kredytu). Małżeństwo uważało, że przychód z tej transakcji wyniósł 53.000zł, zaś koszt 70.000zł (wpłata z tytułu umowy przedwstępnej). Dlatego też nie musi płacić podatku.

Minister finansów uznał, że podatek muszą zapłacić. Wyjaśnił, że do opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości zastosowanie ma art. 30e ustawy o PIT a stawka podatku wynosi 19%.

Zgodnie z tym przepisem dochodem jest różnica pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c ustawy. Mówi on o tym, że koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości stanowią udokumentowane koszty nabycia lub wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy, poczynione w czasie ich posiadania. Minister wyjaśnił, że wydatki na spłatę kredytu i odsetek od kredytu nie są objęte tym przepisem. Dodał, że do kosztów można zaliczyć cenę nabycia lokalu oraz wydatki związane z dokonaniem tej czynności w formie aktu notarialnego, jak również ewentualne wydatki udokumentowane fakturami VAT poniesione na zakup materiałów budowlanych na wykończenie mieszkania.

Małżeństwo złożyło skargę do WSA w Warszawie, a ten uchylił interpretację. Uznał, że jeśli we wniosku o nią małżeństwo wskazało, w jakiej części zapłata ceny finansowana była z kredytu, to pokazało dysproporcję między środkami własnymi i tymi pochodzącymi z banku. To pozwala przyjąć, że bez poniesienia kosztów związanych z kredytem nie doszłoby do nabycia nieruchomości – podkreślił sąd. Według WSA jest to przekonujący argument za tym, że spłacone do dnia sprzedaży mieszkania odsetki od kredytu i zapłacone inne opłaty związane z umową kredytową stanowią udokumentowane koszty nabycia, o których mowa w art. 22 ust. 6c ustawy.

NSA uchylił jednak orzeczenie sądu I instancji. Wyrok jest prawomocny.

Wyrok NSA z 20 czerwca 2013 r. (sygn. II FSK 2218/11).


« Powrót

Dane teleadresowe

ul. Kraszewskiego 28; 87-100 Toruñ
tel./fax: (+48) 56-654.04.44, 56-654.09.99
infolinia gsm: (+48) 600 803.802 poczta@intercentrum.com.pl

ekspert nieruchomosci pfrn