2013-06-26; Można pomniejszyć wartość spadku o zachowek...

Autor: icm ród³o: icm

« Powrót

Spadkobierca, który odziedziczył spadek na podstawie testamentu przy określeniu wartości spadku, może ją pomniejszyć o zachowek nawet jeśli jeszcze go nie wypłacił...

Podatnik na podstawie testamentu nabył w całości spadek po swojej matce zmarłej w 2006 r. W 2010 r. zostało to zarejestrowane u notariusza. Podatnik złożył zeznanie podatkowe. Jako przedmiot spadku wykazał w nim mieszkanie o wartości 150.000zł. Dodatkowo w części deklaracji dotyczącej długów i ciężarów wykazał niewypłacony zachowek na rzecz pozostałych spadkobierców ustawowych w kwocie 50.000zł. US ustalił, że podana przez podatnika wartość lokalu odbiega od wartości rynkowej i poprzez biegłego wycenił je na 183.000zł. Urząd uznał też, że podatnik niesłusznie odliczył od podstawy opodatkowania wartość niewypłaconego zachowku. Dyrektor Izby Skarbowej, do którego podatnik złożył odwołanie, nie zmienił decyzji. Stwierdził, że długiem spadkowym jest tylko wypłacony zachowek, a nie roszczenie o zachowek.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten przyznał rację organom podatkowym. Stwierdził, że jeśli podatnik nie wypłacił zachowku, to nie może go odliczyć.

W skardze do NSA podatnik podkreślił, że zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego (odnoszącymi się do spadków), do długów spadkowych należy także obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek. Dlatego też nie można dla potrzeb prawa podatkowego przyjmować innej interpretacji: że zachowek nie jest długiem dopóki nie został wypłacony. NSA uwzględnił skargę i uchylił wyrok sądu I instancji. Orzekł, że roszczenie o wypłatę zachowku, czyli istniejące przed wpłatą zachowku, można zaliczyć do długów spadku. Organy wydały więc nieprawidłową decyzję na niekorzyść podatnika. NSA uzasadnił, że doszłoby do podwójnego opodatkowania tego samego spadku. Wynika to z tego, że zachowek również podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, zaś obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zaspokojenia roszczenia lub jego części. Dlatego jeśli tak jak chcą organy zachowek niewypłacony nie pomniejszałby podstawy opodatkowania spadkobiercy testamentowego, to późniejsza jego wypłata powodowałaby podwójne opodatkowanie spadku w części obejmującej zachowek. – Spadkobierca testamentowy nie może potem wzruszyć decyzji wydanej przez organ, która już wcześniej zyskała walor ostatecznej – podkreślił NSA.

Wyrok jest prawomocny.
Wyrok NSA z 3 czerwca 2013 r. (sygn. II FSK 1906/11)


« Powrót

Dane teleadresowe

ul. Kraszewskiego 28; 87-100 Toruñ
tel./fax: (+48) 56-654.04.44, 56-654.09.99
infolinia gsm: (+48) 600 803.802 poczta@intercentrum.com.pl

spon pomorza i kujaw