2013-06-06; Orzeczenie TK...

Autor: icm ród³o: icm

« Powrót

Termin jednego miesiąca na poinformowanie urzędu skarbowego o nabyciu spadku jest terminem zbyt krótkim i niezgodnym z konstytucją...

W ciągu jednego miesiąca podatnicy z I grupy spadkowej mieli prawo do zwolnienia z podatku od spadku, pod warunkiem że zgłosili to nabycie US w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

TK uznał, że taka konstrukcja zwolnienia podatkowego jest niezgodna z konstytucyjną zasadą zaufania do państwa i prawa i gwarantuje jedynie pozorną ochronę jednostki.

Trybunał wziął pod uwagę cztery elementy, które mogły stanowić przeszkodę dla niektórych podatników.

Po pierwsze, TK podkreślił, że bieg miesięcznego terminu powiązany z datą uprawomocnienia się orzeczenia o nabyciu spadku jest zbyt krótki. Wynika to z tego, że błędna ocena czy złe rozeznanie w sytuacji procesowej w postępowaniu spadkowym mogły skutkować utratą prawa do zwolnienia.

Po drugie, praktyka organów podatkowych bywała taka, że te żądały przedłożenia odpisu prawomocnego orzeczenia, kiedy nabywca spadku jeszcze nim nie dysponował.

Po trzecie, powstała wątpliwość, czy można było złożyć do urzędu oświadczenie wcześniej, przed uprawomocnieniem się orzeczenia – sądy administracyjne różnie orzekały w tej kwestii.

Po czwarte, sądy powszechne stosują dwie formy pieczęci o nadaniu klauzuli prawomocności (albo jest to pieczęć wskazująca informację o stwierdzeniu prawomocności orzeczenia oraz dat przystawienia pieczęci, albo zawierająca informację o uprawomocnieniu się orzeczenia z upływem określonego dnia). W konsekwencji nabywcy niekiedy błędnie utożsamiali różne daty (o jakich poinformował ich sąd) z terminem uprawomocnienia się postanowienia.

Co ten wyrok oznacza dla podatników?
Prawnicy twierdzą, że osoby, którym doręczono decyzję ustalającą wysokość podatku z pominięciem zwolnienia, mogą w terminie miesiąca od ukazania się w Dzienniku Ustaw sentencji orzeczenia złożyć wniosek o wznowienie postępowania podatkowego. W wyniku ewentualnego wznowienia decyzja może zostać uchylona i zwolnienie zostanie zastosowane. Jeśli natomiast sprawa jest na etapie postępowania przed WSA, sąd będzie stosował orzeczenie TK z urzędu.

Wyrok jest ostateczny.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2013 r. (sygn. P 34/11).


« Powrót

Dane teleadresowe

ul. Kraszewskiego 28; 87-100 Toruñ
tel./fax: (+48) 56-654.04.44, 56-654.09.99
infolinia gsm: (+48) 600 803.802 poczta@intercentrum.com.pl

doradca rynku nieruchomosci