2013-05-09; Prawo do „ulgi odsetkowej”…

Autor: icm ród³o: icm

« Powrót

NSA orzekł, że z prawa do odliczenia odsetek od kredytu mogą skorzystać także ci podatnicy, którzy nabyli nieruchomość w stanie surowym...

Sprawa dotyczyła małżeństwa, któremu US zakwestionował PIT za rok 2009. US zarzucił, że podatnicy niesłusznie odliczyli od dochodu spłacane odsetki kredytowe. Według naczelnika nie mogli tego zrobić, ponieważ zakupili ze środków kredytowych nieruchomość w stanie surowym zamkniętym z wykończeniem wnętrz, bez części zewnętrznej. W przekonaniu urzędu tego rodzaju inwestycja nie została objęta ulgą.

Podatnicy nie zgodzili się z tą decyzją, ale izba skarbowa nie uwzględniła ich odwołania. Małżeństwo odwołali się do sądu. Stwierdzili, że warunkiem skorzystania z ulgi nie jest to, aby nowo wybudowany dom był w stanie surowym zamkniętym, wykończonym lub jakimkolwiek innym. WSA we Wrocławiu nie uznał ich skargi i przyznał rację fiskusowi. Stwierdził, że ulga związana z zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego oznacza zakup takiej budowli, która została dopiero co wzniesiona, zbudowana i jest obiektem ukończonym. Ulga nie może finansować kolejnego etapu, jakim jest przejście ze stanu surowego do stanu nadającego się do użytku – stwierdził sąd. Z tym rozstrzygnięciem nie zgodził się Naczelny Sąd Administracyjny. Orzekł, że skorzystanie z ulgi odsetkowej nie jest uzależnione od zakupu nowo wybudowanego budynku mieszkalnego, oddanego do użytkowania w myśl przepisów prawa budowlanego. Tym samym wystarczające jest nabycie go w stanie surowym. Jednakże odliczeń nie można stosować dłużej niż do końca 2027 r.

Wyrok dotyczył ulgi odsetkowej, o której mowa w art. 26b ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w latach 2002–2006.
Ulga ta uprawniała do odliczenia od dochodu spłacanych odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Zaciągnięte po 1 stycznia 2007 r. kredyty na cele mieszkaniowe nie uprawniają już do tej ulgi. Podatnicy, którzy podpisali umowę kredytu przed tą datą, mogą kontynuować odliczenia na zasadzie praw nabytych.

Wyrok jest prawomocny
Wyrok NSA z 29 kwietnia 2013 r. (sygn. akt II FSK 1691/11).

« Powrót

Dane teleadresowe

ul. Kraszewskiego 28; 87-100 Toruñ
tel./fax: (+48) 56-654.04.44, 56-654.09.99
infolinia gsm: (+48) 600 803.802 poczta@intercentrum.com.pl

sj expert pfrn