2013-04-08; Prawo do ulgi...

Autor: icm ród³o: icm

« Powrót

Prawo do ulgi nabywa się z chwilą podpisania aktu a nie umowy przedwstępnej...

Osoba, która sprzeda mieszkanie przed upływem 5 lat od jego nabycia, powinna zapłacić podatek dochodowy. Może jednak skorzystać z ulgi, jeśli w ciągu dwóch lat przeznaczy uzyskane ze sprzedaży pieniądze na własne potrzeby mieszkaniowe, czyli np. na zakup mieszkania. Tak chciał zrobić podatnik, który odpisał umowę przedwstępną, jednak jeszcze przed podpisaniem aktu notarialnego podarował większość udziału w nowym mieszkaniu swojej matce. Tak przeprowadzona transakcja spowodowała, że przeznaczył kwotę uzyskaną ze sprzedaży poprzedniego lokalu na darowiznę, a nie na cele mieszkaniowe, przez co utracił znaczną część ulgi. Tak uznał najpierw urząd skarbowy, a potem NSA.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie nie zgodził się z argumentacją podatnika. Stwierdził, że przeniesienie własności nieruchomości wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i tylko umowa w tej formie przenosi własność. Natomiast w tej sprawie w wyniku przeniesienia części wierzytelności na matkę podatnik nabył własność tylko 1/10 części lokalu.

Także NSA podkreślił, że ulga mieszkaniowa ma zastosowanie wyłącznie w razie nabycia nieruchomości na własność. Przepisy nie przewidują ulgi w razie przeniesienia na inny podmiot wierzytelności wynikającej z umowy przedwstępnej.

Wyrok jest prawomocny.
Wyrok NSA z 28 marca 2013 r. (sygn. akt II FSK 1605/11)

« Powrót

Dane teleadresowe

ul. Kraszewskiego 28; 87-100 Toruñ
tel./fax: (+48) 56-654.04.44, 56-654.09.99
infolinia gsm: (+48) 600 803.802 poczta@intercentrum.com.pl

cepi