2013-03-28; Opodatkowanie dziedziczenia i działu spadku...

Autor: icm ród³o: icm

« Powrót

Na podstawie postanowienia sądu rejonowego podatniczka i jej dwaj bracia nabyli każde po 1/3 spadku po zmarłej matce. Tym samym stali się współwłaścicielami mieszkania. Nabycie współwłasności zgłosili do urzędu skarbowego, który potwierdził, że jako dzieciom zmarłej przysługuje im zwolnienie z podatku od spadków i darowizn...

Na podstawie postanowienia sądu rejonowego podatniczka i jej dwaj bracia nabyli każde po 1/3 spadku po zmarłej matce. Tym samym stali się współwłaścicielami mieszkania. Nabycie współwłasności zgłosili do urzędu skarbowego, który potwierdził, że jako dzieciom zmarłej przysługuje im zwolnienie z podatku od spadków i darowizn.

Następnie spadkobiercy postanowili znieść współwłasność mieszkania na rzecz jednego ze spadkobierców. Ten w zamian zobowiązał się spłacić rodzeństwo. W 2011 r. zawarli umowę sprzedaży odziedziczonych udziałów w mieszkaniu na rzecz jednego z braci u notariusza. Brat przekazał rodzeństwu spłaty odpowiadające ich udziałom w mieszkaniu, a notariusz pobrał PCC. Spór dotyczył tego, czy od działu spadku (spłat otrzymanych przez skarżącą i jej brata od drugiego brata) należy jeszcze zapłacić podatek dochodowy?
Skarżąca stwierdziła, że zapłata podatku dochodowego doprowadzi do podwójnego opodatkowania i w konsekwencji naruszenia konstytucji. US uważał natomiast, że przychody otrzymane w dziale spadku jako spłaty są opodatkowane PIT.

Sąd przyznał rację podatniczce. Zgodził się, że zapłacenie podatku dochodowego od spłaty doprowadziłoby do podwójnego opodatkowania tego samego przychodu – raz podatkiem od spadków, a drugi raz PIT. Na podwójne opodatkowanie nie pozwala natomiast konstytucja. Sąd przypomniał, że skarżąca podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn (przy czym nie ma znaczenia, że została zwolniona z uiszczenia go). Z kolei od działu spadku został pobrany PCC.


Wyrok (nieprawomocny) WSA w Poznaniu z 5 marca 2013 r., sygn. akt I SA/Po 918/12.


« Powrót

Dane teleadresowe

ul. Kraszewskiego 28; 87-100 Toruñ
tel./fax: (+48) 56-654.04.44, 56-654.09.99
infolinia gsm: (+48) 600 803.802 poczta@intercentrum.com.pl

spon pomorza i kujaw