2012-04-05; Orzeczenia sądowe bronią na głupotę US…

Autor: * ród³o: icm

« Powrót

Ulga meldunkowa przy sprzedaży nieruchomości obejmuje nie tylko wartość budynku, ale również wartość gruntu, na którym jest on postawiony. Taką korzystną dla podatników uchwałę podjął Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 2 kwietnia 2012 roku…

NSA nie zgodził się z praktykami stosowanymi przez niektóre US, nakazujące zapłacić podatnikowi 19% podatku dochodowego od gruntu w sytuacji, kiedy korzystał on z tzw. ulgi meldunkowej przy sprzedaży domu lub mieszkania.
Sąd podkreślił, że jeśli obowiązek podatkowy związany jest przychodem ze zbycia nieruchomości, to prawa do ulgi dotyczącej tego przychodu nie można interpretować wąsko. Jeśli przepisy ustawy podatkowej nie definiują pojęcia nieruchomości ani odpłatnego zbycia, to zasady wykładni prawa nakazują odwołać się do wykładni systemowej. W przypadku ulgi meldunkowej są to przepisy kodeksu cywilnego. Na podstawie prawa cywilnego budynek nie może być samodzielnym przedmiotem zbycia bez gruntu. Gdyby przychód dotyczył wyłącznie budynku, nie mógłby być w ogóle objęty obowiązkiem podatkowym, jako wynikający z czynności niemogącej być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. W ocenie NSA, gdyby ulga rzeczywiście dotyczyła tylko budynku bez gruntu, to jej stosowanie byłoby w praktyce niemożliwe. Gdyby ustawodawca zamierzał wyłączyć z preferencji wartość gruntu, zawarłby to wprost w przepisach i wskazał sposób określenia przychodu. Ulga meldunkowa pozwala na zwolnienie z opodatkowania przychodów ze sprzedaży budynku lub lokalu mieszkalnego kupionego w latach 2007 – 2008. Warunkiem jest zameldowanie w nim na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą sprzedaży.« Powrót

Dane teleadresowe

ul. Kraszewskiego 28; 87-100 Toruñ
tel./fax: (+48) 56-654.04.44, 56-654.09.99
infolinia gsm: (+48) 600 803.802 poczta@intercentrum.com.pl

spon pomorza i kujaw