2012-02-03; Podatek od zbycia nieruchomości zależy od dnia jej nabycia, a nie momentu rozszerzenia wspólności majątkowej...

Autor: * ród³o: podatki.gazetaprawna.pl

« Powrót

Jeśli jeden z małżonków przed zawarciem małżeństwa nabył mieszkanie, będzie ono należeć do majątku osobistego tego małżonka...

W wyniku zawarcia małżeństwa, powstaje pomiędzy małżonkami majątkowa wspólność ustawowa. Obejmuje ona z mocy prawa dorobek małżonków uzyskany w czasie trwania małżeństwa. Małżonkowie mogą jednak przez zawarcie odrębnej umowy rozszerzyć wspólność ustawową, np. na mieszkanie nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego. W efekcie każdy z małżonków nie stanie się właścicielem połowy mieszkania, lecz oboje będą współwłaścicielami całości (tzw. współwłasność łączna).

Sprzedaż takiego mieszkania będzie opodatkowana odrębnie u każdego małżonka, który powinien rozliczyć się z urzędem skarbowym uwzględniając połowę przychodu i kosztów. Jeśli nabycie zbywanego mieszkania miało miejsce przed upływem pełnych 5 lat od roku w którym zostanie sprzedane, transakcja podlega opodatkowaniu PIT (podatek dochodowy z tytułu zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat … zobacz tutaj więcej…>> )

Z interpretacji naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Krakowie z 2007 r. oraz dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2010 r. umowne rozszerzenie wspólności ustawowej przez włączenie do niej mieszkania nie jest nabyciem tego mieszkania przez małżonka, który nie był wcześniej jego właścicielem.

W przedstawianym przypadku oboje małżonkowie będą opodatkowani z tytułu sprzedaży mieszkania na tych samych zasadach bez względu na termin zawarcia umowy majątkowej rozszerzającej wspólność ustawową. Zasady te będą zależały od roku, w którym nastąpiło nabycie mieszkania do majątku odrębnego jednego z małżonków, jeszcze przed zawarciem małżeństwa.« Powrót

Dane teleadresowe

ul. Kraszewskiego 28; 87-100 Toruñ
tel./fax: (+48) 56-654.04.44, 56-654.09.99
infolinia gsm: (+48) 600 803.802 poczta@intercentrum.com.pl

cepi