2009-05-22; nowe standardy zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami...

Autor: Leszek A. Hardek ród³o: Intercentrum

« Powrót

Aktualizacja „Standardów zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami” stała się niezbędne na skutek rozwoju rynku nieruchomości i zawodu pośrednika. Także, a może i przede wszystkim po to, aby rozwiązać wiele nowych problemów, jakie pojawiły się w trakcie praktycznego wykonywania zawodu pośrednika. Nowe standardy nie przynoszą rewolucyjnych zmian. Jednak starają się precyzyjnie odpowiedzieć na niektóre wątpliwości związane z wykonywaniem zawodu. Większość zmian, które zostały dokonane była postulowana przez Komisję Odpowiedzialności Zawodowej i tak naprawdę doprecyzowują istniejące zapisy.

Jakie zmiany w Standardach Zawodowych ?

Teraz – każda oferta, która pojawia się w Internecie jako oferta biura nieruchomości musi posiadać informację o numerze licencji pośrednika, który jest odpowiedzialny za realizację umowy pośrednictwa dotyczącej tej oferty. Jeżeli ta oferta pojawi się z danymi różnych pośredników to i dla klientów i dla pośredników będzie jasne do ilu agencji została zgłoszona. Będzie też znacznie łatwiej wyłapać wszystkich tych, którzy „udostępniają” swoją licencję innym podmiotom, przez co umożliwiają im „obchodzenie” obowiązującego prawa.

Świadectwo nadania licencji zawodowej ma być umieszczone w widocznym miejscu w każdym miejscu prowadzenia działalności. To ma wyeliminować praktyki fikcyjnego nadzoru nad pracownikami wykonującymi jedynie czynności pomocnicze. Zapis taki będzie zapobiegał sytuacjom, kiedy klient nie mógł skutecznie wyegzekwować jednoznacznego wskazania pośrednika zawodowo odpowiedzialnego za czynności pośrednictwa.

Wprowadzono też przepis, że pośrednik może wykonywać czynności pośrednictwa na rzecz obu stron transakcji pod warunkiem uzyskania ich pisemnej zgody. Klient będzie miał wówczas jasność, że pośrednik działa na rzecz obu stron transakcji, od obu może pobrać wynagrodzenie – i co bardzo ważne – odpowiada za interesy obydwu stron transakcji. Dla większości biur zapis ten nie jest niczym nowym, ponieważ wiele z nich taki zapis w swoich umowach już od dawna posiadała. Nowością jest jednak fakt, że klient może nie zgodzić się na obsługę drugiej strony transakcji, co w niektórych przypadkach może uniemożliwić pobranie wynagrodzenia od drugiej strony transakcji. Istnieje szansa, ze zapis ten będzie stanowił niewielki krok w kierunku obsługi tylko jeden strony transakcji przez tego samego pośrednika.

Ponieważ zdarzało się reklamowanie usług przez niektóre biura pod hasłem: „kupujący nie płaci prowizji” – i ta sprawa została jednoznacznie uregulowana w Standardach Zawodowych. Nie ma takich sytuacji, że pośrednik nie pobiera za swoje usługi wynagrodzenia. Slogan o „niepłacącym” prowizji sugerował jakoby usługa pośrednictwa była wykonywana za darmo, co po pierwsze było niezgodne ze standardami zawodowymi a pod drugie było wykorzystywane w różnoraki sposób nie zawsze do końca uczciwy. Aktualnie w sytuacji, kiedy biuro zobowiązało się do obsługi jednej tylko strony transakcji musi podać w ogłoszeniu, kto pokrywa koszty usługi pośrednictwa.

Aby obejść zakaz reklamowania „darmowych” usług zdarzało się, że niektóre biura z jedną stroną transakcji zawierały umowy, w których wynagrodzenie określano symboliczną niewielką kwotą (przysłowiową złotówką). Takim praktykom ma zapobiec przepis stwierdzający, iż „pośrednikowi nie wolno oferować usług pośrednictwa poniżej kosztów ich świadczenia lub przedstawiając je jako wolne od wynagrodzenia”.

Bywały też sytuacje, że osoby bez uprawnień, czyli bez licencji – prowadziły działalność pośrednictwa – wskazując nadzorującego tę działalność pośrednika, który o tym nie wiedział i do pełnienia nadzoru się nie przyznawał. Sformułowano, więc jednoznacznie przepis, który nakazuje uprawnionemu pośrednikowi wydanie pisemnego oświadczenia, że dana osoba wykonuje czynności pomocnicze pod jego bezpośrednim nadzorem. Osoba bez licencji (tzw. pomocnik), obsługując transakcję, takim oświadczeniem musi wylegitymować się przed klientem na każde jego wezwanie.

Pośrednik z licencją może zatrudniać w swojej agencji innych pośredników. Pracujący u innej osoby pośrednik nie może tłumaczyć się, że zwierzchnik kazał mu postąpić niezgodnie ze standardami (np. reklamować swoje usługi jako darmowe). Jednoznacznie w standardach stwierdza się,że „pośrednik powinien w umowie zawartej z przedsiębiorcą zapewnić sobie rzeczywisty wpływ na wszelkie czynności pośrednictwa wykonywane u przedsiębiorcy, w szczególności na treść ogłoszeń przedsiębiorcy zamieszczanych w związku wykonywanymi przez pośrednika czynnościami pośrednictwa.” Czy jako pracownik, czy samodzielny przedsiębiorca – pośrednik musi przestrzegać standardów zawodowych i to nie podlega żadnej dyskusji.

Po co zmiany ?

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jest profesją regulowaną ustawowo od 11 lat. Praktyka pokazała, że w tym zawodzie niezbędne są nie tylko wysokie kwalifikacje, ale również trzeba spełniać wysokie wymagania etyczne i moralne. Klienci powierzają bowiem pośrednikowi bardzo wrażliwe informacje o swoim stanie majątkowym, również rodzinnym itp. To są dane objęte tajemnicą zawodową. Ich wykorzystanie może mieć również dramatyczne skutki, jeżeli Takie informacje trafią w ręce osób nieuczciwych.

Według badań Pentora, wykonanych na zlecenie Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości we wrześniu ubiegłego roku spośród tych, którzy dokonywali transakcji na rynku nieruchomości raptem 2,8 proc. deklarowało znajomość standardów zawodowych, a wśród ogółu badanych było to 3,1 proc. Około 60 proc. badanych w ogóle o tych standardach nie słyszało, reszta coś słyszała, ale ich nie zna. Tymczasem znajomość standardów pozwala klientowi nie tylko zawrzeć korzystną dla siebie umowę i jasno określić, czego oczekuje od pośrednika, ale przede wszystkim skutecznie to wyegzekwować !

Standardy zawodowe ustalone zostały gwoli bezpieczeństwa transakcji. Tym samym służą ochronie interesów klientów, ale również wskazują jak powinien być wykonywany ten zawód.

Zobacz tutaj treść standardów zawodowych


Leszek A. Hardek
pośrednik i zarządca nieruchomości
Wiceprezes SPON Pomorza i Kujaw
Pełnomocnik PFRN ds. praktyk dla pośredników i zarządców
Przewodniczący komisji etyki PFRN

« Powrót

Dane teleadresowe

ul. Kraszewskiego 28; 87-100 Toruñ
tel./fax: (+48) 56-654.04.44, 56-654.09.99
infolinia gsm: (+48) 600 803.802 poczta@intercentrum.com.pl

swiadectwa energetyczne