Certyfikaty i świadectwa

Autor: icm ród³o: Intercentrum

« Powrót

Wyskoki standard obsługi klientów, bezpieczeństwo transakcji a także wysokie kwalifikacje pośredników i agentów pracujących w firmie Intercentrum wynikają nie tylko z samgo faktu posiadania licencji ale głównie z wieloletniego doświadczenia, stale podnoszonych kwalifikacji a także przynależności do organizacji zawodowych i stosowanych przez nich standardów jak i systemów gwarantujących i kontrolujących jakość wykonywanych usług.

 • MLS – Regionalny system wymiany ofert (system wielokrotnego oferowania) pomiędzy współpracującymi ze sobą biurami nieruchomości. Zapewniający rozpowszechnienie oferty w szerokiej grupie potencjalnych odbiorców poprzez uczestniczące w systemie biura (aktualnie ponad 40 firm w regionie) oraz jego wizualizację na ogólnopolskim portalu Fagora.pl. To także możliwość dostępu do bogatej a przede wszystkim sprawdzonej i aktualnej oferty nieruchomości.
  zobacz certyfikat...>>


 • Karta Praw Klienta – wprowadzony i kontrolowany przez Polska Federację Rynku Nieruchomości certyfikat jakości obsługi klientów. Czytelny i jednoznaczny sygnał przestrzegania przez biuro przepisów prawa, dbałości o jakość obsługi a przede wszystkim gwarant ochrony interesów i praw każdego klienta.
  zobacz certyfikat...>>


 • System Jakości "Expert" (Ekspert Nieruchomości PFRN) – system jakości wprowadzony przez Polską Federację Rynku Nieruchomości to zbiór powiązanych ze sobą procedur, a także wzory dokumentów i informacji potrzebnych do prowadzenia biura nieruchomości. Procedury dotyczące usługi pośrednictwa obejmują rozpoznanie potrzeb klienta, proces podażowy – podzielony na procedurę sprzedaży i wynajmu, proces popytowy – podzielony na procedurę kupna i wynajmu. W poszczególnych procesach występują procedury opracowywania ofert, uzgadniania warunków, weryfikacji stanów prawnych, podpisywania umów pośrednictwa i zakończenia usługi. System ułatwia i porządkuje pracę biura, jednocześnie nie wprowadzając niepotrzebnej biurokracji a jego wdrożenie niesie korzyści głównie dla klientów korzystających z usług biura. Pozwola również wyróżnić podmioty działające zgodnie z prawem oraz standardami zawodowymi, w których pośrednicy podnoszą swoje kwalifikacje i dbają o jakość usług. Polska Federacja Rynku Nieruchomości udziela rekomendacji biurom działającym w tym Systemie, a także nadaje certyfikaty pośrednikom i pracownikom zatrudnionym w tych biurach.
  zobacz certyfikat...>>


 • Doradca Rynku Nieruchomości – projekt szkoleniowy pod patronatem merytorycznym Katedry Inwestycji i Nieruchomości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, którego zrealizowanie potwierdzone zostało certyfikatami. Projekt obejmujący zagadnienia teoretyczne i praktyczne działalności doradczej na rynku nieruchomości, przede wszystkim aspekty rynkowe, finansowe, ekonomiczne problematyki nieruchomościowej. Projekt wyposażający uczestników w niezbędna wiedzę i narzędzia do skutecznego i trafnego doradztwa na rzecz klientów zainteresowanych inwestowaniem w nieruchomości.
  zobacz certyfikat...>>


 • Licencje Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości – uruchomiony system nadawania licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN oraz Zarządcy Nieruchomości PFRN, który powstał w związku z likwidacją od 1 stycznia 2014 państwowych licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości nadawanych w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Licencjonowanie PFRN ma na celu regulacje rynku nieruchomości oraz zapewnienie klientom rzetelnej informacji o świadczących usługi pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami zobacz profil w Centralnym Rejestrze pośredników i zarządców...>>


 • i wiele innych ...« Powrót

Dane teleadresowe

ul. Kraszewskiego 28; 87-100 Toruñ
tel./fax: (+48) 56-654.04.44, 56-654.09.99
infolinia gsm: (+48) 600 803.802 poczta@intercentrum.com.pl

swiadectwa energetyczne