2008-08-28; świadectwa energetyczne...

Autor: Leszek A. Hardek ród³o: Intercentrum

« Powrót

Od dłuższego czasu nasza prasa rozpisuje się na temat świadectw energetycznych, że będą miały wpływ na cenę, że będą obowiązywać od 01.01.2009 itd ... temat na czasie i dość poczytny ...
Jednakże jaka jest rzeczywistość ?

Niestety jeszcze wiele problemów przed nami i całkiem realny scenariusz, że na 1 stycznia 2009r. po prostu nie będziemy gotowi. Dlaczego ?!

Ano dlatego, że:
1. Wymagana jest jeszcze nowelizacja prawa budowlanego lub innej ustawy, która będzie nakazywała notariuszom przy sporządzaniu aktów notarialnych sprzedaży nieruchomości czy lokali żądać okazania świadectwa energetycznego (takie są plany - a jeśli tego się nie zrobi przepis dotyczący obowiązku posiadania certyfikatów energrtycznych może okazać się "martwym" w przypadku obrotu nieruchomościami na rynku wtórnym !!! i tak naprawdę niezgodny z przepisamu UE);

2. Wymagana jest nowelizacja prawa budowlanego, z której będzie wynikać, że przy wynajmie mieszkań i lokali konieczne będzie okazanie świadectwa energetycznego przez właściciela lokalu pod karą grzywny (takie są plany);

3. I najważniejsze ! dalej nie ma przepisów wykonawczych dotyczących metodologii wykonywania tych świadectw.

Jeśli jednak dwa pierwsze punkty można dość szybko zrealizować to już brak metodologii powoduje, że większość kursów dla audytorów jest tak naprawę nie skończona a do tego kursanci muszą zdać jeszcze egzamin (dwuetapowy; 80-cio pytaniowy test jednokrotnego wyboru gdzie należy uzyskać 60 prawidłowych odpowiedzi oraz sporządzenie świadectwa energetycznego). Niestety pozostało nam bardzo mało czasu na to wszystko i poprostu możemy nie zdążyć w ciągu pozostałych nam czterech miesięcy.

Nawet gdyby to wszystko udało się załatwić na czas to przepis dotyczący umów najmu wydaje się być "martwym" ponieważ jeśli Najemca nie będzie świadom lub nie będzie dociekliwy to tak naprawdę małe jest prawdopodobieństwo aby Wynajmujący zapłacił grzywnę za brak tego świadectwa.

Reasumując powyższe wcale to nie takie pewne, że od 1 stycznia 2009r. nie będzie sporych problemów przy obrocie nieruchomościami lub krajowi naszemu nie uda się całkowicie i w terminie dostosować do wymagań unijnych.

« Powrót

Dane teleadresowe

ul. Kraszewskiego 28; 87-100 Toruñ
tel./fax: (+48) 56-654.04.44, 56-654.09.99
infolinia gsm: (+48) 600 803.802 poczta@intercentrum.com.pl

swiadectwa energetyczne