Wynagrodzenie biura

Autor: icm_00 ród³o: intercentrum

« Powrót

Za wykonane czynności pośrednictwa pośrednikowi przysługuje wynagrodzenie ustalone indywidulanie w umowie pośrednictwa (zawartej na piśmie pod rygorem nieważności).

W przypadku nabycia nieruchomości za pośrednictwem naszego biura wynagrodzenie za czynności pośrednictwa najczęściej wynosi 2,0% - 3,0% (brutto - w tym 23% podatku VAT) wartości nieruchomości ustalonej przez strony transakcji.

W przypadku Najmu nieruchomości za pośrednictwem biura wynagrodzenie za czynności pośrednictwa wynosi 50% - 100% jednomiesięcznego czynszu najmu ustalonego przez strony transakcji.

W przypadku zbycia nieruchomości za pośrednictwem biura wynagrodzenie za czynności pośrednictwa jest ustalane indywidualnie. Na wysokość pobieranego wynagrodzenia ma wpływ: forma zgłoszenia nieruchomości (rodzaj umowy wybrany przez klienta), cena nieruchomości, zakres czynności, stopień skomplikowania i wynosi od 1,5% - 3,6% (brutto - w tym 23% podatku VAT) wartości nieruchomości ustalonej przez strony transakcji.

Podpisujemy również umowy z tzw. jednostronnym wynagrodzeniem (koszty pośrednictwa ponosi tylko sprzedający) w wysokości od 4,0% - 6,0% (brutto - w tym 23% podatku VAT) - (z tego wynagrodzenia jest pokrywane wynagrodzenie biura współpracującego). W takim przypadku wykonujemy czynności pośrednictwa wyłącznie na rzecz sprzedającego i tylko jego interesy reprezentujemy. Przy takiej umowie nie wykonujemy czynności pośrednictwa na rzecz kupującego i nie pobieramy od niego wynagrodzenia.

Dla zapewninia naszym klientom prawidłowej i pełnej usługi, odpowiednio dużej i skutecznej reklamy ich nieruchomości, podpisujemy z nimi przede wszystkim umowy z klauzulą wyłączności (art.550 K.C. stosuje się odpowiednio), które pozwalają na oferowanie nieruchomości w ramach regionalnego systemu MLS w ramach, którego działa nasza firma (jednoczesnie poprzez portal Fagora.pl oraz Realtor.com).

Oczywiście należy pamiętać o głównej zasadzie, że każde wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie i może odbiegać od podanych powyżej wartości "średnich".

UWAGA: wynagrodzenia za pośrednictwo w obrocie nieruchomościami zostały od dn. 01.05.2004r. obciążone podatkiem VAT w wysokości w związku z tym powyższe wynagodzenia określane "prowizyjnie" zawierają 23% podatek VAT. Oczywiście istnieje możliwość innego określenia wynagrodzenia np. w sposób mieszany lub kwotowo.

Zanim zdecydujecie się Państwo na skorzystanie z usług naszego biura pośrednictwa wskazanym byłoby zapoznać się wcześniej z:

  • najczęściej zadawanymi pytaniami przez klientów oraz wyjaśnieniami (FAQ) ... tutaj...>>
  • informacjami i poradami dla klientów publikowanymi na naszych stronach ... tutaj...>>
« Powrót

Dane teleadresowe

ul. Kraszewskiego 28; 87-100 Toruñ
tel./fax: (+48) 56-654.04.44, 56-654.09.99
infolinia gsm: (+48) 600 803.802 poczta@intercentrum.com.pl

cepi