Co w ramach usługi pośrednictwa otrzymam jako klient biura?

Autor: LH ród³o: ICM

« Powrót

Zależne jest to od postanowień zawartej umowy pośrednictwa...

Art.180 ustawy o gospodarce nieruchomościami pkt.3 stanowi, że: ”Zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa pośrednictwa…”. Lakonicznie więc ujmując klient otrzymuje to, co zostało uzgodnione w zawartej na piśmie pod rygorem nieważności umowie pośrednictwa.

Dodatkowo standardy zawodowe określają na czym polega rola pośrednika:
§ 18. "Rola pośrednika polega na gromadzeniu i udzielaniu informacji potrzebnych do zawarcia przez inne osoby umów wymienionych w art. 180 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie warunków ekonomiczno-rynkowych i sposobu realizacji zamówionej usługi, podejmowaniu czynności zmierzających do wyszukania kontrahenta, kojarzeniu stron, aranżowaniu oględzin nieruchomości oraz, na życzenie zamawiającego, na udziale w negocjacjach, pomocy przy finalizacji transakcji poprzez podjęcie czynności organizacyjnych, chyba, że umowa stanowi inaczej."

Możecie Państwo zapoznać się z informacjami dla klientów tutaj...>>


« Powrót

Dane teleadresowe

ul. Kraszewskiego 28; 87-100 Toruñ
tel./fax: (+48) 56-654.04.44, 56-654.09.99
infolinia gsm: (+48) 600 803.802 poczta@intercentrum.com.pl

karta praw klienta