Kto to jest pośrednik w obrocie nieruchomościami i na czym polega pośrednictwo?

Autor: LH ród³o: ICM

« Powrót

Sprawy te reguluje dział V ustawy o gospodarce nieruchomościami i standardy zawodowe...

Art. 179 ustawy o gospodarce nieruchomościami pkt. 2 stanowi, że pośrednikiem w obrocie nieruchomościami jest osoba fizyczna posiadająca licencję zawodową nadaną w trybie przepisów rozdziału 4 działu V UoGN.

Art. 180, pkt.2 określa na czym polega pośrednictwo.
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na zawodowym wykonywaniu przez pośrednika w obrocie nieruchomościami czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów:

  • nabycia lub zbycia praw do nieruchomości;
  • nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;
  • najmu lub dzierżawy nieruchomości albo ich części;
  • innych niż określone w pkt 1-3, mających za przedmiot prawa do nieruchomości lub ich części.
« Powrót

Dane teleadresowe

ul. Kraszewskiego 28; 87-100 Toruñ
tel./fax: (+48) 56-654.04.44, 56-654.09.99
infolinia gsm: (+48) 600 803.802 poczta@intercentrum.com.pl

ekspert nieruchomosci pfrn