Informacje o Toruniu

Autor: icm_00 ród³o: Intercentrum

« Powrót

Położenie
Toruń jako centralnie położone miasto w Polsce jest miejscem, gdzie krzyżuje się wiele dróg samochodowych, kolejowych i wodnych. Połączenia między istotnymi obszarami kraju, Pomorzem a Centrum, Wielkopolską a Mazurami prowadzą przez Toruń. Miasto leży również na trasie głównych dróg tranzytowych ze Skandynawii na południe Europy, a także z Unii Europejskiej do Rosji, Białorusi i do krajów nadbałtyckich.


Kultura i nauka
Miasto założone w XIII wieku przez Zakon Krzyżacki jest wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.Od wieków urzeka swym pięknem i bogactwem historii. Toruń jest miastem, w którym co piąta osoba uczy się, a co dziesiąta studiuje. W mieści funkcjonują cztery szkoły wyższe z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika na czele. Miasto stanowi liczące się centrum kulturalno-naukowe.


Gospodarka
Miasto odwiedza rocznie około 1 miliona osób i liczba ta z roku na rok rośnie. Wraz z nią wzrasta zapotrzebowanie na wielostronną obsługę ruchu turystycznego, związanego z kongresami, festiwalami i targami odbywającymi się w Toruniu.Najbardziej znaczące branże toruńskiej gospodarki to: chemiczna, włókiennicza, spożywcza, elektromaszynowa i budowlana. W mieście funkcjonuje wiele firm notowanych w ogólnopolskich rankingach przedsiębiorstw, z których coraz więcej legitymuje się certyfikatem jakości ISO. Toruń dla swej działalności wybrały też liczne firmy zagraniczne, znaczący jest udział spółek z udziałem kapitału z ponad 20 krajów. Miasto dysponuje rozwiniętą siecią infrastruktury komunalnej. W mieście działają również instytucje celne, wiele banków, liczne kancelarie prawnicze, towarzystwa ubezpieczeniowe, sądy. Zapewniają one sprawną realizację przedsięwzięć gospodarczych. Swoją działalność prowadzą także instytucje okołobiznesowe, takie jak Izba Przemysłowo-Handlowa, Agencja Rozwoju Regionalnego, Loża Busines Centre Club, Rada Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, które wspierają rozwój przedsiębiorstw poprzez doradztwo gospodarcze, usługi konsultingowe i promocję międzynarodową firm.

Miasto w swojej ofercie inwestycyjnej posiada tereny zarówno na obrzeżach miasta, w dzielnicach przemysłowych, jak i w centrum. Istnieje tam możliwość nabycia obiektów zabytkowych, jak i terenów przeznaczonych na centra handlowo-usługowe, biura i mieszkania. Rozwojowi inwestycji sprzyjają również zasoby wykwalifikowanej siły roboczej, wyspecjalizowanej w budownictwie, mechanice, włókiennictwie, informatyce, mikroelektronice. Dzięki uniwersytetowi łatwo dostępna jest wiedza specjalistów z dziedzin chemii, ekonomii, zarządzania i marketingu, prawa i administracji.

Powyższe informacje zostały zamieszczone dzięki uprzejmości portalu interaktywny.torun.pl

« Powrót

Dane teleadresowe

ul. Kraszewskiego 28; 87-100 Toruñ
tel./fax: (+48) 56-654.04.44, 56-654.09.99
infolinia gsm: (+48) 600 803.802 poczta@intercentrum.com.pl

sj expert pfrn