Oferta sprzedaży

Zobacz notes

Zg³oœ ofertê do nas

Zobacz wiêcej ofert z regionu
 

Powrót do strony wyszukiwaniaDodaj do notesu

Były kościół - okazja! 115.000zł

Nr oferty: Slu861660
Operacja: Sprzedaż
Kategoria: Obiekt użytkowy
Lokalizacja: Izbica Kujawska
Powierzchnia: 0,00
Cena: 115 000 PLN
Cena za m2: 164,29

Opis

Były kościół ewangelicko-augsburski (zdjęta sakra) w Izbicy Kujawskiej. Ze względu na wysokość obiektu trudno jest określić powierzchnię użytkową. Powierzchnia zabudowy 289m.kw., kubatura ok. 1200m3. Kościół został zbudowany w latach 1907-1909, w stylu neogotyckim. Także po wojnie spełniał swoje funkcje. Obecnie jest własnością prywatną. Nieruchomość jest zlokalizowana przy głównej drodze. Posadzki betonowe, dach kryty dachówką karpiówką. Zbudowany z cegły. Wymaga remontu w szczególności dach. Nieruchomość wpisana w rejestr zabytków. Dojazd do nieruchomości drogą z dwóch stron. Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie renowacji obiektu. Gmina i miasto Izbica Kujawska leżą na skraju województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie włocławskim. Miasto usytuowane jest przy drodze nr 270 z Włocławka do Koła, w odległości 37 km od siedziby powiatu. Do Bydgoszczy, miasta wojewódzkiego, odległość wynosi 120 km, do Warszawy 190 km, do Łodzi 100 km, do Poznania 150 km. Do najbliższej stacji kolejowej w Babiaku jest 10 km (kierunek Katowice-Gdynia). Przez teren gminy przebiegają dwie drogi wojewódzkie, cztery drogi powiatowe, linia kolei wąskotorowej, a także rurociąg "Przyjaźń" i gazociąg DN 500. Łączna długość dróg gminnych, w większości utwardzonych, wynosi 100 km. Izbica Kuj. ma bezpośrednie połączenia autobusowe z Ciechocinkiem, Licheniem, Łodzią, Płockiem, Poznaniem, Toruniem i Włocławkiem. W obrębie pow. włocławskiego gmina sąsiaduje z gm. Boniewo, Chodecz i Lubraniec oraz gminą Topólka w pow. radziejowskim. W części południowej graniczy z pow. kolskim należącym do województwa wielkopolskiego. Pod względem fizyczno-geograficznym gmina położona jest na obszarze Pojezierza Kujawskiego. Ukształtowanie powierzchni określają liczne wzniesienia i formy rynnowe, będące efektem ostatniego zlodowacenia. Ciekawa rzeźba terenu oraz obecność kilku jezior stanowią tu istotne walory krajobrazowe. W 1994r. miasto obchodziło 600.rocznicę lokacji. OFERTA WSTRZYMANA !

Szczegó³y

materiał budowlany: cegła
powierzchnia działki (m2): 1325
prąd: tak
woda: tak
gaz: nie
ogrzewanie: brak
kanalizacja: nie
termin wydania: natychmiast

Wynajête

 • 01 WIDOK
 • 02 WIDOK OD FRONTU
 • 03 WIDOK Z BOKU
 • 04 WIDOK Z BOKU
 • 05 WIDOK Z BOKU
 • 06 - WIDOK Z TYŁU
 • 07 - RZUT.JPG
 • 08 - WNĘTRZE
 • 09 - WNĘTRZE (2)
 • 10 - WNĘTRZE (4)
 • 11 - WNĘTRZE (3)

 

Przedstawione propozycje nie s¹ ofert¹ handlow¹ w rozumieniu przepisów prawa, lecz maj¹ jedynie charakter informacyjny. Wszelkie dane dotycz¹ce nieruchomoœci uzyskano na podstawie oœwiadczeñ zamawiaj¹cych. Wszelkie zdjêcia i teksty zamieszczone w tej ofercie, objête s¹ ochron¹ praw autorskich maj¹tkowych i osobistych, stanowi¹ jednoczeœnie w³asnoœæ w œwietle prawa autorskiego i ich wykorzystywanie do dalszego kopiowania lub rozpowszechniania bez pisemnej zgody autora stanowi naruszenie praw autorskich i poci¹ga za sob¹ odpowiedzialnoœæ karn¹.

Leszek A. Hardek

Osoba do kontaktu

Leszek A. Hardek
(+48) 604 654.444
(+48) 56 654.04.44
hardek@intercentrum.com.pl

Poœrednik odpowiedzialny

Leszek A. Hardek
Nr licencji: 408

Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-15 11:08

Powrót do listy ofert Powrót do strony wyszukiwania Dodaj do notesu

Dane teleadresowe

ul. Kraszewskiego 28; 87-100 Toruñ
tel./fax: (+48) 56-654.04.44, 56-654.09.99
infolinia gsm: (+48) 600 803.802 poczta@intercentrum.com.pl

cepi